6. srpna 2013
Ohlédnutí za Tichými srdci na Velehradě 4.7.2013

Vlevo S. Václava Marie Dudová, generální představená Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. S. Václava byla od počátku hybnou silou celého projektu, jež nezištně a neustále pomáhala radou, osobní intervencí i přímluvami. 

V publiku zasedly mé milé sestry cyrilky.

S Martinem Vopěnkou, jehož nakladatelství Práh knihu Tichá srdce vydalo.

S fotografem Jiřím Chalupou a P. PhDr. Jindřichem Charouzem z premonstrátského kláštera v Želivi, který text laskavě korigoval a také přednesl úvodní řeč.

S P. Irenejem Šiklarem z kláštera dominikánů v Olomouci, jehož výpověď je rovněž součástí knihy.