Aktuality

Nová kniha! Vycházejí Tichá srdce - příběhy míst a lidí

Druhý díl úspěšné knihy Tichá srdce – kláštery a jejich lidé (2013). Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází pokračování zaměřené na působení dalších osmi řádů: maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karmelitánů, křižovníků s červenou hvězdou, milosrdných bratrů, jezuitů a anglických panen. Prostřednictvím textů i působivých fotografií autoři odhalují skrytý život téměř čtyřiceti zaniklých i živoucích klášterů. Nejsilněji zaznívají otevřená svědectví patnácti řeholníků a řeholnic o duchovní rovině naší současnosti, o naději a lásce, které jí dávají nadčasovou hodnotu.